Hľadaný výraz: Iz 14,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Veď v srdci si si hovoril: „Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na stráňach severu.

1

mail   print   facebook   twitter