Hľadaný výraz: Iz 13,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Na holom vrchu zdvihnite zástavu, volajte im hlasno, kývajte rukou, nech vojdú do brán kniežat!

1

mail   print   facebook   twitter