Hľadaný výraz: Iz 12,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy

1

mail   print   facebook   twitter