Hľadaný výraz: Iz 12,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V ten deň povieš: „Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

1

mail   print   facebook   twitter