Hľadaný výraz: Iz 11,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna.

1

mail   print   facebook   twitter