Hľadaný výraz: Iz 11,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti;

1

mail   print   facebook   twitter