Hľadaný výraz: Iz 11,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lež zaletia na svah Filištíncov k západu a spolu olúpia synov Východu. Edom a Moab bude ziskom ich rúk a synovia Amona budú ich poslúchať.

1

mail   print   facebook   twitter