Hľadaný výraz: Iz 11,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu, ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Sineárom, Ematom a ostrovmi mora.

1

mail   print   facebook   twitter