Hľadaný výraz: Iz 10,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Či nie je Kalano ako Karkemis? Či nie je Emat ako Arpad? Či nie je Samária ako Damask?

1

mail   print   facebook   twitter