Hľadaný výraz: Iz 10,30-32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Kvíľ hlasito, dcéra Galima, počúvajže, Laisa, úbohý Anatot. 31 Uteká Medemena, obyvatelia Gebimu bežia. 32 Ešte dnes má zastať v Nobe, zamáva rukou nad vrchom dcéry Siona, nad pahorkom Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter