Hľadaný výraz: Iz 10,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 V ten deň spadne jeho bremä z tvojho pleca a jeho jarmo z tvojej šije: jarmo sa zláme od tučnoty.

1

mail   print   facebook   twitter