Hľadaný výraz: Iz 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Keby nám Pán zástupov nebol ponechal zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.

1

mail   print   facebook   twitter