Hľadaný výraz: Iz 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Dcéra Sion zostala ako búdka vo vinici, sťa kolibka na uhorkovisku, ako obliehané mesto.

1

mail   print   facebook   twitter