Hľadaný výraz: Iz 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, plemenu zločincov, synom skazeným. Opustili Pána, zhrdli Svätým Izraela, odcudzili sa.

1

mail   print   facebook   twitter