Hľadaný výraz: Iz 1,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Budete sa pýriť pre terebinty, ktoré ste ľúbili, a hanbiť sa pre záhrady, na ktorých ste lipli!

1

mail   print   facebook   twitter