Hľadaný výraz: Iz 1,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátení spravodlivosťou.

1

mail   print   facebook   twitter