Hľadaný výraz: Iz 1,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Preto hovorí Pán, Jahve zástupov, Mocný Izraela: „Beda, ukojím sa nad svojimi protivníkmi a pomstím sa na svojich nepriateľoch.

1

mail   print   facebook   twitter