Hľadaný výraz: Iz 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele).

1

mail   print   facebook   twitter