Hľadaný výraz: Iz 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Videnie Izaiáša, syna Amosovho, ktoré videl o Júdsku a Jeruzaleme v dňoch Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdska.

1

mail   print   facebook   twitter