Hľadaný výraz: Iz 55,1, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám, a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte! Poďte, kupujte bez peňazí a bez platu, víno a mlieko!

1

mail   print   facebook   twitter