Hľadaný výraz: Iz 55,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko!

1

mail   print   facebook   twitter