Hľadaný výraz: Iz 55,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Poďte všetci smädní k vode! Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte! Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko.

1

mail   print   facebook   twitter