Hľadaný výraz: Iz 55,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko!

1

mail   print   facebook   twitter