Hľadaný výraz: Iz 55,1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

1

mail   print   facebook   twitter