Hľadaný výraz: Iz 55,1, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně!

1

mail   print   facebook   twitter