Hľadaný výraz: Iz 29,11, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
11 Preto vám je každé videnie ako slová zapečatenej knihy, ktorú keď dajú tomu, kto zná písmo, a povedia: Nože prečítaj toto! povie: Nemôžem, lebo je zapečatené.

1

mail   print   facebook   twitter