Hľadaný výraz: Iz 29,11, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
11 Protož jest vám všeliké vidění podobné slovům knihy zapečetěné, kterouž dadí-li tomu, kterýž zná písmo, řkouce: Čti ji medle, i řekne: Nemohu, nebo zapečetěná jest.

1

mail   print   facebook   twitter