Hľadaný výraz: Iz 28,21, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
21 Albowiem Pan powstanie jako na górze Perazym, a rozgniewa się jako w dolinie Gabaon, aby wykonał sprawę swoję, niezwyczajną sprawę swoję, i aby dokończył sprawy swojej, niezwyczajnej sprawy swojej.

1

mail   print   facebook   twitter