Hľadaný výraz: Iz 2,6, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
6 Vskutku, zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov; lebo majú plno čarodejníkov z Východu a veštcov ako Filištínci, s cudzincami si podávajú ruky.

1

mail   print   facebook   twitter