Hľadaný výraz: Iz 19,11, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
11 Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných králů učedník?"

1

mail   print   facebook   twitter