Hľadaný výraz: Iz 1,27, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
27 Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou tí, čo sa v ňom obrátia.

1

mail   print   facebook   twitter