Hľadaný výraz: Iz 1,27, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
27 Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní spravedlností.

1

mail   print   facebook   twitter