Hľadaný výraz: Hebr 7,20-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 A pretože sa to nestalo bez prísahy, - tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy, 21 tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal: „Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky,“ - 22 Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. 23 A tamtí sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať, 24 no tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. 25 Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral.

1

mail   print   facebook   twitter