Hľadaný výraz: Hebr 7,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 veď bol ešte v bedrách otca, keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech.

1

mail   print   facebook   twitter