Hľadaný výraz: Hebr 6,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého,

1

mail   print   facebook   twitter