Hľadaný výraz: Hebr 6,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde.

1

mail   print   facebook   twitter