Hľadaný výraz: Hebr 6,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá preniká až do vnútra za oponu,

1

mail   print   facebook   twitter