Hľadaný výraz: Hebr 6,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého

1

mail   print   facebook   twitter