Hľadaný výraz: Hebr 6,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali - a ešte posluhujete - svätým.

1

mail   print   facebook   twitter