Hľadaný výraz: Hebr 6,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha,

1

mail   print   facebook   twitter