Hľadaný výraz: Hebr 4,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud.

1

mail   print   facebook   twitter