Hľadaný výraz: Hebr 4,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: „V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel.“

1

mail   print   facebook   twitter