Hľadaný výraz: Hebr 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania.

1

mail   print   facebook   twitter