Hľadaný výraz: Hebr 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, kým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja!

1

mail   print   facebook   twitter