Hľadaný výraz: Hebr 3,8.15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania na púšti, 15 ako sa hovorí: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure.“

1

mail   print   facebook   twitter