Hľadaný výraz: Hebr 3,7-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Preto, ako hovorí Duch Svätý: „Dnes, keď počujete jeho hlas, 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania na púšti, 9 kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi; tí veru nepoznali moje cesty. 11 Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“

1

mail   print   facebook   twitter