Hľadaný výraz: Hebr 3,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca,

1

mail   print   facebook   twitter