Hľadaný výraz: Hebr 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“

1

mail   print   facebook   twitter