Hľadaný výraz: Hebr 13,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

1

mail   print   facebook   twitter