Hľadaný výraz: Hebr 12,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: „Ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom.“

1

mail   print   facebook   twitter